Οροι χρησης του δικτυακου τοπου www.komboloi.gr

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης από τον χρήστη. Πριν περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.komboloi.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.komboloi.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.komboloi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.komboloi.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση - ανανέωση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Μπορεί ωστόσο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει τη λειτουργία της (είτε στο σύνολο είτε σε τμήμα αυτής) προσωρινά (για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία) ή να μεταβάλει το περιεχόμενό της. Το www.komboloi.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιά προερχόμενη από αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό.

Περιορισμοί Ευθύνης Βάση Απεικόνισης

Η απεικόνιση των προϊόντων μας στην ιστοσελίδα www.komboloi.gr γίνεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και αληθοφάνεια με τη χρήση φωτογραφιών, περιγραφής και διευκρινίσεων. Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και περιγραφών που αναφέρονται ή διατίθενται στο διαδικτυακό μας τόπο, καθώς η ακρίβεια ή η πληρότητα αυτών εξαρτάται από το ηλεκτρονικό μέσο μέσω του οποίου ο χρήστης προβάλει την ιστοσελίδα μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.komboloi.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας στην οποία ανήκει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.komboloi.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων επισκεπτών/χρηστών

Η εταιρεία "Ρ.ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ-Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ο.Ε." στην οποία ανήκει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.komboloi.gr διέπεται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο πάνω σε θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, βάση Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003 καθώς και τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών Ν. 2251/1994, για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση (ίντερνετ), καθώς και τις σχετικές διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν.2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Π.Δ. 207/1998, 79/20000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.komboloi.gr και την πρόσβαση στο περιεχόμενό του δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία ή αγορά προϊόντος για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας του, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι απαραίτητη η οικιοθελής δήλωση των προσωπικών του στοιχείων και μόνο αυτών που είναι απαραίτητα για την ασφαλή διεκπεραίωση της παραγγελίας του όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας (εφόσον επιλεγεί χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας).

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρείας "Ρ.ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ-Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ο.Ε." Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100, e-mail : komuseum@otenet.gr, τηλ/ fax: 27520-21618. Η εταιρεία "Ρ.ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ-Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ο.Ε." στην οποία ανήκει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.komboloi.gr δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιεύσει, πουλήσει, εκμισθώσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε, προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Ο πελάτης οφείλει να αναγράφει τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία που του ζητούνται και διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης οποτεδήποτε σχετικά με την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής ή και προβολής αντιρρήσεων στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του ή τη διόρθωση αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.komboloi.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή δήλωση σχετικά με τα θέματά αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail komuseum@otenet.gr.

Εμπορικά Σήματα Και Ονομασίες

Απαγορεύεται η χρήση του εμπορικού σήματος ή εμπορικού ονόματος, λογοτύπου, εικόνων ή οποιονδήποτε συμβόλων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας μας.

Μοναδικότητα και αυθεντικότητα των προϊόντων.

Ο επισκέπτης ή ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει πως κάθε προϊόν το οποίο είναι φτιαγμένο από φυσικό υλικό ή παλαιάς κατασκευής (αντίκα) συνοδεύεται πάντα από πιστοποιητικό αυθεντικότητας και παλαιότητας. Επιπροσθέτως, ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει πως τα προϊόντα στις κατηγορίες Κομπολόγια από Κεχριμπάρι Βαλτικής Χειροποίητης Κοπής, από Ήλεκτρον – Κάχραμαν, από Περσικά Φατουράν (1930-60), από Μείγματα Κεχριμπαριού. Μαστίχα – Κεχριμπάρι (1900 – 1950), Μπεγλέρια από Κεχριμπάρι – Μαστίχα, Προσευχητάρια και Κοσμήματα, είναι το κάθε ένα μοναδικό κι όταν κάποιο από αυτά πωλείται, αντικαθίσταται από κάποιο άλλο προϊόν, καθώς αυτό της φωτογραφίας είναι και αυτό που πωλείται στον ενδιαφερόμενο πελάτη.

Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.komboloi.gr μπορούν οποτεδήποτε να τροποποιηθούν από το www.komboloi.gr χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Σε περίπτωση που ο συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμοστεί πριν την αποδοχή επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, τότε εφαρμόζεται ο νέος συντελεστής ΦΠΑ.

Τρόπος Παραγγελίας

Για την παραγγελία των προϊόντων, ο πελάτης τοποθετεί τα προϊόντα της αρεσκείας του και στην ποσότητα που επιθυμεί στο καλάθι αγορών και στην συνέχεια επιλέγει τον τρόπο πληρωμής.

Τρόποι Πληρωμής

Για τη δική σας διευκόλυνση η ιστοσελίδα www.komboloi.gr σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express) καθώς και της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών MasterPass.
Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής αναλαμβάνεται από την ALPHA BANK, η οποία σας εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας η τράπεζα δεν χρεώνει το ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Η χρέωση πραγματοποιείται κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας.

Για επιπρόσθετη ασφάλεια της συναλλαγής σας μέσω της πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας, αυτή γίνεται μέσω του συστήματος ALPHA e-Commerce της ALPHA BANK. Κατά τη διάρκεια της αγοράς μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, μεταφέρεστε σε secure server (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία ALPHA e-Commerce της ALPHA BANK.

Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται/ μεταφέρονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή ( 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από κανέναν άλλο εκτός από εσάς. Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι συναλλαγές με την ιστοσελίδα www.komboloi.gr είναι απόλυτα ασφαλής.

Η ιστοσελίδα www.komboloi.gr δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

2. Αντικαταβολή (ισχύει μόνο για την Ελλάδα).

Η πληρωμή της παραγγελίας σας γίνεται κατά την παραλαβή της με την καταβολή του ποσού στον διανομέα της εταιρείας ACS courier με την οποία συνεργαζόμαστε για την Ελλάδα. Μετά την επιλογή και επιβεβαίωση του τρόπου πληρωμής η παραγγελία ολοκληρώνεται.

Η τοποθέτηση αυτή της παραγγελίας αποτελεί πρόταση προς την εταιρία για την αγορά του προϊόντος που περιλαμβάνεται στο καλάθι αγορών (ως έχει επιλεγεί από τον πελάτη). Η προσθήκη των προϊόντων στο καλάθι αγορών δεν αποτελεί δέσμευση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία μπορούν εν τω μεταξύ να αγοραστούν από άλλους πελάτες.

Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και της αποδοχής-επιβεβαίωσής τους από την εταιρία. Ο πελάτης θα λάβει μέσω email αποδεικτικό-επιβεβαίωση της παραγγελίας του. Με την εκτέλεση της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό παραγγελίας τον οποίο χρησιμοποιεί κατά την επικοινωνία μαζί μας σχετικά με την παραγγελία του.

Αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και του οδηγού αγορών, στους οποίους έχετε άμεση πρόσβαση διαρκώς και καλείστε να διαβάσετε. Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Εφόσον το προϊόν που παραγγείλατε είναι διαθέσιμο και αφού διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η παραγγελία, τότε η παραγγελία αποστέλλεται.

Περί Ακύρωσης της Παραγγελίας

 • Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας και πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, μπορεί να αφαιρέσει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του επιλέγοντας το εικονίδιο «αφαίρεση» και να ακυρώσει την παραγγελία του.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει ή να αλλάξει την παραγγελία που έχει ολοκληρωθεί θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα (σε 24 ώρες από την χρονική στιγμή που τοποθετήθηκε η παραγγελία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω email στο komuseum@otenet.gr ή από σταθερό τηλέφωνο στο 27520 – 21618.

Τρόποι Αποστολής

Μετά την πραγματοποίηση της online παραγγελίας σας οι αποστολές των προϊόντων θα αποστέλλονται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους. Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών δεν γίνονται τα σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες.

Η αποστολή των προϊόντων στην Ελλάδα γίνεται μόνο μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier. Για τις αποστολές εξωτερικού γίνονται μόνο μέσω της εταιρείας ΕΛΤΑ.

Η διεύθυνση που δηλώνετε πρέπει να είναι πραγματική και έγκυρη. Σε περίπτωση απουσίας από τη δηλωμένη διεύθυνση ή τυχόν μεταβολής των στοιχείων της δηλωμένης διεύθυνσης ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση του courier ή με το κατάστημα μας μέσω email στο komuseum@otenet.gr ή από σταθερό τηλέφωνο στο 27520 – 21618, διαφορετικά θα επιβαρύνεται με το κόστος επανάκλησης του courier ή της επανάληψης αποστολής μέσω της εταιρίας ΕΛΤΑ.

To www.komboloi.gr δεν ευθύνεται σε τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε συνεννόηση μεταξύ courier και πελάτη. Στόχος μας είναι τα προϊόντα να αποστέλλονται εντός 24 ωρών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι παραδόσεις υπογράφονται από τον παραλήπτη κατά την παράδοση. Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώνεται ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

Το κόστος αποστολής ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού και το είδος προς αποστολή:
 • Ελλάδα, πληρωμή με Πιστωτική κάρτα = €5
 • Ελλάδα, πληρωμή με Αντικαταβολή = €10
 • Υπόλοιπος κόσμος, πληρωμή με Πιστωτική κάρτα = €8
Τελωνειακοί δασμοί ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα εισαγωγής χρεώνονται στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν το πακέτο φτάσει στη χώρα προορισμού και θα πρέπει να καταβληθούν από εσάς. Δυστυχώς, η ιστοσελίδα www.komboloi.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο όσον αφορά αυτά τα έξοδα. Έτσι δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια σαφή εικόνα για το αν τελικά θα επιβαρυνθείτε και με ποιο ποσό, καθώς και η πολιτική των τελωνείων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Μπορείτε, πριν κάνετε την παραγγελία σας, να επικοινωνήσετε με ένα τελωνειακό γραφείο της χώρας σας και να ενημερωθείτε σχετικά.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη παροχής υπηρεσιών μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 27520-21618.

Επιστροφές


Α. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Δεν υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο της επιστροφής του προϊόντος. Όμως θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες συνθήκες :
 1. Ο πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.komboloi.gr, Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100, τηλ/fax : 27520-21618, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email : komuseum@otenet.gr, είτε μέσω φαξ για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μία ξεκάθαρη έγγραφη δήλωση κάνοντάς μας γνωστό ότι μας επιστρέφει το προϊόν (αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε) πριν λήξει η άνω προθεσμία των 7 εργάσιμων ημερών. Μετά τη γνωστοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησής του πελάτη θα του αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής αυτής στο e-mail του.
 2. Το προϊόν πρέπει να μην έχει αλλοιωθεί ή να μην έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της απαραίτητης δοκιμής. (Για λόγους υγιεινής, τα σκουλαρίκια δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση).
 3. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και η συσκευασία πρέπει να επιστραφούν μαζί με το προϊόν στην αρχική τους κατάσταση, καθώς και η απόδειξη αγοράς/τιμολόγιο και η πιστοποίηση αυθεντικότητας του προϊόντος. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αυθεντική συσκευασία τους. Αν τα επιστρεφόμενα κουτιά των προϊόντων έχουν υποστεί ζημιά, η επιστροφή σας ενδέχεται να μην γίνει δεκτή.
 4. Σε περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό μαζί με το προϊόν.
 5. Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά εσάς, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω ACS courier ή ΕΛΤΑ (ή άλλης ταχυμεταφοράς της δικής σας επιλογής).
  *Προσοχή: Τα προϊόντα προς επιστροφή είναι δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς, γι'αυτό παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά και έχουν σταλεί στη σωστή διεύθυνση (Μουσείο Κομπολογιού, Σταϊκοπούλυυ 25, Ναύπλιο, Τ.Κ:21100)
 6. Εάν επιστρέφετε περισσότερα από ένα είδη από την ίδια παραγγελία, θα πρέπει να τα στείλετε εφάπαξ : η ιστοσελίδα www.komboloi.gr δεν δέχεται πολλαπλές επιστροφές από την ίδια παραγγελία, με τα προϊόντα να αποστέλλονται σε διαφορετικούς χρόνους.
Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους δε θα γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος και το προϊόν θα αποστέλλεται πίσω στον πελάτη-αποστολέα με χρέωση του ιδίου.

A1. Τι ποσό θα μου επιστραφεί;

Θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων. Δεν θα σας επιστραφούν τα αρχικά έξοδα αποστολής της παραγγελίας, ενώ θα αφαιρεθεί το κόστος επιστροφής των αντικειμένων με την ACS, στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο επιστροφής. Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί με άλλη εταιρεία courier ή με άλλο μέσο το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον πελάτη και το ηλεκτρονικό κατάστημα μας δεν θα παραλαμβάνει τα προϊόντα εφόσον το κόστος αυτό δεν έχει ήδη καλυφθεί από τον πελάτη

A2. Πως θα γίνει επιστροφή των χρημάτων μου;

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα των προϊόντων που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (παραγγελία) είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε το λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου, όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας πρέπει ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το επιστραφέν προϊόν.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί άλλο τρόπο επιστροφής των χρημάτων, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση έγκαιρα και εγγράφως. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα. Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων από το φυσικό μας κατάστημα.


Β. Επιστροφές προϊόντων που έχουν κάποιο ελάττωμα ή είναι κακής ποιότητας ή έγινε παράδοση λάθος προϊόντος.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δίνει έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων του και στην ορθή αποστολή της παραγγελίας του πελάτη.
Στην σπάνια περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει από υπαιτιότητα του www.komboloi.gr αποδεδειγμένα ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν φθαρμένο κατά τη μεταφορά ή λάθος προϊόν, οφείλει να μας ενημερώσει αμέσως περιγράφοντας το πρόβλημα και γνωστοποιώντας μας αν επιθυμεί την αντικατάσταση, επιδιόρθωση ή την επιστροφή των χρημάτων του.


B1. Προϋποθέσεις επιστροφής του προϊόντος

Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει το φερόμενο ως λάθος ή ελαττωματικό προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση. Η συσκευασία του προϊόντος δεν πρέπει να έχει αλλοιωθεί ή λερωθεί, αλλά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε ασφαλή συσκευασία, ώστε να μην φθαρεί κατά την μεταφορά του. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Μαζί με το προϊόν ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (πρωτότυπη απόδειξη αγοράς/τιμολόγιο και πιστοποίηση αυθεντικότητας). Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο μαζί με το προϊόν, επίσης σε άριστη κατάσταση αυτού και των εντύπων που τυχόν το συνοδεύουν. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

B2. Προθεσμία επιστροφής του προϊόντος:

Η επιστροφή των προϊόντων τα οποία φέρονται ως λάθος ή ελαττωματικά θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερολογιακών ημερών για παραγγελίες εσωτερικού και δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερολογιακών ημερών για παραγγελίες εξωτερικού από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον πελάτη. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα βαρύνουν εμάς, εφόσον ο πελάτης μας τα στείλει με την εταιρεία ACS ή με τα ΕΛΤΑ, διαφορετικά βαρύνουν τον πελάτη. Τα έξοδα για την επαναπροώθηση στον πελάτη του ορθού/αντικατασταθέντος ή επιδιορθωμένου προϊόντος βαρύνουν εμάς και η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ACS courier.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, το www.komboloi.gr έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει στην αιτούμενη αποστολή προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν, τότε δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά . Πριν από κάθε επιστροφή ο πελάτης είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στο 27520-21618 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email : komuseum@otenet.gr με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.komboloi.gr εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

B3. Διαδικασία επιστροφής και επιδιόρθωσης /αντικατάστασης προϊόντων
 • Αποστολή προϊόντος
  Μετά τη γνωστοποίηση του αιτήματος του πελάτη στο e-mail : komuseum@otenet.gr θα του κοινοποιηθεί επιβεβαίωση παραλαβής αυτής στο e-mail του. Ο πελάτης συσκευάζει το προϊόν με τρόπο ώστε να είναι προστατευμένο κατά τη μεταφορά και στέλνει το δέμα στο πωλητήριο μας (οδός Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100) πριν λήξει η άνω προθεσμία επιστροφής. Ακολουθεί έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη (ελαττωματικό ή λάθος προϊόν) και στη συνέχεια επικοινωνούμε μαζί του για να τον ενημερώσουμε σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

  Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής του, όπως αναλυτικώς αναφέρονται παραπάνω, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό και θα επιστρέφεται στον πελάτη με τα έξοδα μεταφοράς να βαρύνουν τον ίδιο. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος.

  Εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα ή λάθος αποστολή προϊόντος με υπαιτιότητα του www.komboloi.gr και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής του, όπως αναλυτικώς αναφέρονται παραπάνω, η επιστροφή του προϊόντος θα γίνεται δεκτή και θα αποστέλλεται στον πελάτη το σωστό προϊόν ( σε περίπτωση αποστολής λάθος προϊόντος) ή το επιδιορθωμένο ή αντικατεστημένο (όμοιο καινούριο ή εφόσον ο πελάτης επιθυμεί άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής) ανάλογα με το αίτημα του, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της επιστροφής. Ειδικώς για την περίπτωση που απαιτείται επιδιόρθωση ή σε ειδική παραγγελιά ο χρόνος της παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

 • Στο φυσικό μας κατάστημα
  (πωλητήριο του Μουσείου Κομπολογιού στο Ναύπλιο στην διεύθυνση Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο Αργολίδος)
  Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email : komuseum@otenet.gr ή τηλεφώνου στο 27520-21618, η επιστροφή του προϊόντος και η παραλαβή του σωστού/επιδιόρθωση ή αντικατάστασή του ελαττωματικού μπορεί να γίνει και στο φυσικό μας κατάστημα. Ο πελάτης φέρνει το προϊόν στο χώρο του καταστήματος και αφού γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής κατά τα ανωτέρω, παραλαμβάνει το σωστό προϊόν ή γίνεται, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίδιο με το επιστραφέν ή άλλο προϊόν της αρεσκείας του αντίστοιχης ποιότητας και τιμής ή αφήνεται το προϊόν για επιδιόρθωση και συμφωνείται ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του.


B4. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφή των χρημάτων
Ο πελάτης εφόσον δεν επιθυμεί την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση του προϊόντος μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει, εφόσον γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, την επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημά του. Για να γεννηθεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης στην περίπτωση αποστολής λάθος προϊόντος από υπαιτιότητά μας θα πρέπει ο πελάτης εξαιτίας της λάθος παράδοσης να μην έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.

Για να γεννηθεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης στην περίπτωση πραγματικού ελαττώματος θα πρέπει αυτό να μην είναι επουσιώδες. Ο πελάτης σε αυτή την περίπτωση καλείται να μας γνωστοποιήσει τον λόγο για τον οποίο άσκει το δικαίωμα υπαναχώρησης και θα αναφέρει τον τρόπο που επιθυμεί να διευθετηθεί η οικονομική εκκρεμότητα στην περίπτωση έγκρισης της επιστροφής του προϊόντος. Μετά τη γνωστοποίηση του αιτήματος του πελάτη στο e-mail: komuseum@otenet.gr θα του κοινοποιηθεί επιβεβαίωση παραλαβής αυτής στο e-mail του. Ο πελάτης συσκευάζει το προϊόν με τρόπο ώστε να είναι προστατευμένο κατά τη μεταφορά και στέλνει το δέμα στο πωλητήριο μας (οδός Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100) πριν λήξει η άνω προθεσμία επιστροφής. Ακολουθεί έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη (ελαττωματικό ή άλλο προϊόν από το παραγγελθέν) και στη συνέχεια επικοινωνούμε μαζί του για να τον ενημερώσουμε σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής του, όπως αναλυτικώς αναφέρονται παραπάνω, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό και θα επιστρέφεται στον πελάτη με τα έξοδα μεταφοράς να βαρύνουν τον ίδιο. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος.

Εφόσον το προϊόν παραληφθεί, διαπιστωθεί ελάττωμα ή λάθος αποστολή προϊόντος και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής του , όπως αναλυτικώς αναφέρονται παραπάνω, η επιστροφή του προϊόντος θα γίνεται δεκτή και η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα των προϊόντων που παρήγγειλε ο πελάτης θα γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και κατά τον τρόπο που γνωστοποίησε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έγκαιρα και εγγράφως. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα.

Ειδικώς σε περίπτωση αγοράς προϊόντων με αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε το λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου, όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας πρέπει ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το επιστραφέν προϊόν.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων από το φυσικό μας κατάστημα.

Δεν επιστρέφονται οι δαπάνες παράδοσης, εάν έχετε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει δωρεάν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Επισήμανση: Όταν πωλήθηκαν περισσότερα πράγματα και μερικά μόνο είναι λάθος ή ελαττωματικά, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεσή σας μέσω του τηλεφώνου 27520- 21618, μέσω e-mail στο komuseum@otenet.gr, μέσω fax στο 27520-21618 και μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100.

Αλλαγές Προϊόντων


Αλλαγές μη ελαττωματικών προϊόντων
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβληθεί ή με την καταβολή πρόσθετου τιμήματος, αν επιθυμεί, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.

Δεν θα γίνονται αλλαγές:
 • Για ειδικές παραγγελίες
 • Όπου τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί έπειτα από αίτημα του πελάτη
 • Στα σκουλαρίκια, για λόγους υγιεινής

Προϋποθέσεις αλλαγής του προϊόντος
Προκειμένου να γίνει δεκτή η αλλαγή θα πρέπει το προς αλλαγή προϊόν που επιστρέφεται να είναι αχρησιμοποίητο και να βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση. Η συσκευασία του προϊόντος δεν πρέπει να έχει αλλοιωθεί ή λερωθεί, αλλά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε ασφαλή συσκευασία, ώστε να μην φθαρεί κατά την μεταφορά του. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Μαζί με το προϊόν ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, πιστοποιητικό αυθεντικότητας ή οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό υλικό). Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο μαζί με το προϊόν, επίσης σε άριστη κατάσταση αυτού και των εντύπων που τυχόν το συνοδεύουν. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

Διαδικασία αλλαγής του προϊόντος
- Αποστολή προϊόντος
Μετά τη γνωστοποίηση του αιτήματος του πελάτη στο e-mail : komuseum@otenet.gr θα του κοινοποιηθεί επιβεβαίωση παραλαβής αυτής στο e-mail του. Ο πελάτης συσκευάζει το προϊόν με τρόπο ώστε να είναι προστατευμένο κατά τη μεταφορά και στέλνει το δέμα στο πωλητήριο μας (οδός Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100) πριν λήξει η άνω προθεσμία επιστροφής. Ακολουθεί έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη(ελαττωματικό ή λάθος προϊόν) και στη συνέχεια επικοινωνούμε μαζί του για να τον ενημερώσουμε σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής του, όπως αναλυτικώς αναφέρονται παραπάνω, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό και θα επιστρέφεται στον πελάτη με τα έξοδα μεταφοράς να βαρύνουν τον ίδιο. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος.
Εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα ή λάθος αποστολή προϊόντος με υπαιτιότητα του www.komboloi.gr και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής του, όπως αναλυτικώς αναφέρονται παραπάνω, η επιστροφή του προϊόντος θα γίνεται δεκτή και θα αποστέλλεται στον πελάτη το σωστό προϊόν ( σε περίπτωση αποστολής λάθος προϊόντος) ή το επιδιορθωμένο ή αντικατεστημένο (όμοιο καινούριο ή εφόσον ο πελάτης επιθυμεί άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής) ανάλογα με το αίτημα του, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της επιστροφής. Ειδικώς για την περίπτωση που απαιτείται επιδιόρθωση ή σε ειδική παραγγελιά ο χρόνος της παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

- Στο φυσικό μας κατάστημα
(πωλητήριο του Μουσείου Κομπολογιού στο Ναύπλιο στην διεύθυνση Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο Αργολίδος)
Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email : komuseum@otenet.gr ή τηλεφώνου στο 27520-21618, η επιστροφή του προϊόντος και η παραλαβή του σωστού/επιδιόρθωση ή αντικατάστασή του ελαττωματικού μπορεί να γίνει και στο φυσικό μας κατάστημα. Ο πελάτης φέρνει το προϊόν στο χώρο του καταστήματος και αφού γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής κατά τα ανωτέρω, παραλαμβάνει το σωστό προϊόν ή γίνεται, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίδιο με το επιστραφέν ή άλλο προϊόν της αρεσκείας του αντίστοιχης ποιότητας και τιμής ή αφήνεται το προϊόν για επιδιόρθωση και συμφωνείται ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεσή σας μέσω του τηλεφώνου 27520- 21618, μέσω e-mail στο komuseum@otenet.gr, μέσω fax στο 27520-21618 και μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, ΤΚ 21100.

Επικοινωνία


Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση οι χρήστες του www.komboloi.gr μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας μέσω σταθερής τηλεφωνίας στο 27520-21618. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας μέσω email στο komuseum@otenet.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση Σταϊκοπούλου 25, Ναύπλιο, Αργολίδος, ΤΚ 21100, Ελλάδα.