ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Συμφωνώ απόλυτα με τις αρχές της ιδρυτικής διακύρηξης του "Τάγματος των Κομβολογητών" και αποδέχομαι τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν απο τον Καταστατικό Χάρτη.
Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα, αν μεριμνήσετε τα δέοντα για την κατάταξή μου στο "Τάγμα των Κομβολογητών"

ΜετάΤιμής                
Υπογραφή                 

Όνομα ...........................................................
Επώνυμο .......................................................
Οδός & Αριθμός ............................................
Τ.Κ. ..............................................................
Πόλη .............................................................
Tηλ ...............................................................
FAX ..............................................................
e-mail ...........................................................